top of page

Stiftelsen GE

Vi skapar en bättre värld genom en hållbar framtid.

Om Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att understödja och utöva social hjälpverksamhet bland behövande såsom ensamma och utslagna, äldre, sjuka, hemlösa och andra socialt utsatta grupper och personer. Att främja goda miljöer och verksamhet som leder till ökad självkänsla samt ökat självförtroende, hos ungdomar, långtidsarbetslösa och utstötta i samhället.

Vår formel är att göra det genom att kombinera den ideella sektorns visionära ansats med näringslivets affärsmässighet och den offentliga sektorns samhällsansvar. Innovationerna skall bära sig själv ekonomiskt, det är först då vi långsiktigt kan uppnå ändamålet.

Stiftelsen för Gemensamt Engagemang utvecklar cirkulära och hållbara innovationer som är kopplade till ändamålet.

Simon Eisner

Grundare, Styrelseledamot

  • LinkedIn

Magnus Ersman

Styrelseledamot

  • LinkedIn

Om oss

Image by Drahomír Posteby Mach copy.jpg

Hållbarhet

Världen är i stort behov av hållbarhetslösningar. Vi på Stiftelsen SGE har de senaste 20 åren arbetat med att utveckla hållbara cirkulära affärsmodeller som genererar värde till miljön, företag och samhället.

Gemenskap

Vi löser problem genom gränsöverskridande lösningar där alla parter bär sin del av kostnaderna samt belönas med fördelarna och värdet som skapas.

Innovation

Innovationen skapas genom att ta samhällsutmaningar och skapa cirkulära affärsmodeller runt dom, lyfta fram värden som skapas, paketera lösningarna i tjänster och prissätter sen tjänsterna marknadsmässigt.

Ledstjärnor

River Rapids
Clear Water Lake

Våra framgångar växer

Sedan start 2004 har Stiftelsen framgångsrikt utvecklat det prisbelönta företaget Allwin som storskaligt re-distribuerar matsvinn till behövande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Matsvinn till ett marknadsvärde av 250 miljoner kr har kommit behövande tillgodo sedan start. Vi var först i Sverige att peka ut matsvinnet som en resurs för behövande och då samtidigt minska matsvinnet, idag har åtskilliga bolag grundats med mål att minska matsvinnet.

Stiftelsen startade 2007 den mycket populära julklappsinsamlingen på Gothia Towers 2007. En trend som spred sig i hela Sverige. Idag samlar vi årligen in julklappar till utsatta där vi är verksamma.

Framgångar

CleanApp hjälper att städa naturen

CleanApp är en digital plattform på vilken sponsorer, exempelvis lokala företagare, klassföräldrar, vägföreningar m.fl, matchas ihop med skolklasser, idrottslag och ungdomsföreningar som vill tjäna extrapengar. Tillsammans kommer sponsorerna och ungdomarna överens om ett geografiskt område som ungdomarna får betalt för att städa. Så enkelt, men ändå så värdefullt!

Stiftelsen lanserar nu under 2022 sin andra innovation; CLEANAPP som är kopplat till att öka ungdomars självförtroende och minska utanförskap, idrottsverksamheter och skolklasser kommer att kunna samla ihop sina egna pengar till lägerverksamheten, material mm. Pengar skapar gemenskap, brist på pengar skapar utanförskap. Ungdomarna kommer att städa upp skräp i sin lokala natur och för det bli sponsrade av företag och föräldrar, nära och kära.

CleanApp

Image by Nils Söderman copy.jpg

Kontakta oss :)

Vi är alltid intresserad av att höra från människor inom hållbarhet, innovation och finansiering. Skicka gärna oss ett mejl med mejl formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Skicka ett mejl

Tack, vi återkommer snart!

Kontakta oss

Allwin tar hand om Sveriges matsvinn

2010 grundades Allwin AB med socialt entreprenörskap kopplat till den cirkulära ekonomin. Detta för att hjälpa utsatta att få tillgång till näringsrik mat. Detta har vi idag lyckats med. Allwin matbank är idag den enskilt största organisationen och var först i Sverige med att storskaligt re-distribuera matsvinn från livsmedelsbutiker till hjälporganisationer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Allwin

Image by Kai Pilger copy.jpg
bottom of page